Zakonodavni okvir

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10) Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11, 16/12)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11, 16/12)

Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)

Nacionalni okvirni kurikulum (MZOŠ, srpanj 2010.)

Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine 51/100)

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08 i 43/09 te 22/14-RUSRH)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)