Zajedničke službe

 • Zajedničke službe


 • Koparska 31a, Pula
  Tel/fax: 052/542-120
 • Voditelj pravnih i općih poslova - tajnik ustanove

 • Olivera Simić, mag.iur.
  Tel: 052/213-700
  e-mail: pravna-sluzba@dvpula.hr
 • Referent zaštite na radu i zaštite od požara

 • Patricija Šajina
  Tel: 052/381-972
  e-mail: znr@dvpula.hr
 • Saldakonti kupaca (obračun korisnika usluga) i dobavljača

 • Carla Špoljarić
  Tel: 052/222-918
  e-mail: saldakonti@dvpula.hr