Upisi

Dokumenti potrebni za upis u redovni program dječjeg vrtića:
1. Popunjen i potpisan zahtjev za upis (preuzeti se može na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvmalisvijet.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr)
2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)
3. Potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova:

a. potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
b. rješenje o statusu žrtve i/ili invalida iz Domovinskog rata
c. rješenje ili potvrda o dječjem doplatku
d. uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika
e. pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijek
f. rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu i pomoći za uzdržavanje
g. potvrda nadležnih ustanova o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju,
h. izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14,
i. rješenje o odgodi upisa u školu Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14,
j. potvrdu predškolske ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (potražiti u dječjem vrtiću)

4. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja (samo za prijave u dežurne skupine)

Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.
Na upis obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Dokumenti potrebni za upis u obavezni program predškole:
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (preuzeti se mogu na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvmalisvijet.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr)
2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja);
3. Potvrda nadležnog pedijatra za pohađanje dječjeg vrtića.

U nastavku dokumenti koje možete preuzeti.