Upisi

POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE “MALA ŠKOLA” 2022./2023.

 

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJE VRTIĆE

POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE „Mala Škola“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2022./2023. za sljedeće dječje vrtiće:

DV MALI SVIJET

DV PULA

DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA

Zahtjev za upis u obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 06. – 15. rujna 2022. svakim radnim danom od 9 – 12 sati na upisnim mjestima ili putem e-maila:

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PREDŠKOLU

–        ispunjen zahtjev za upis–        original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

–        potvrda nadležnog pedijatra

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA I OBJEKATA KOJI PROVODE PROGRAM PREDŠKOLE

 

1. DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET SJEDIŠTE PROGRAM
Monte Zaro Park Monte Zaro 1 PREDŠKOLA
2. DJEČJI VRTIĆ PULA SJEDIŠTE PROGRAM
Val Mohorovičićeva 3 PREDŠKOLA
3.    DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA SJEDIŠTE PROGRAM
Giardini Uspon Sv. Stjepana 1 PREDŠKOLA

Nakon završetka roka za prijavu roditelji će biti pozvani od strane izabranog dječjeg vrtića.

zahtjev za upis predškola 2022 – dvojezični

 

 

Upitnik za roditelje 2022

01.07.2022.

Informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u petak 01. srpnja 2022. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022/2023 po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule.

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022/2023 po dobnim skupinama i objektima i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Roditelji djece koja će biti upisana u dolje navedene vrtiće, bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.

Roditelji čija su djeca primljena u DJEČJI VRTIĆ PULA i DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET na stranicama vrtića: www.dvpula.hr i www.dvmalisvijet.hr preuzet će upitnik za roditelje te ga ispunjenog donijeti u vrtić u zakazanom terminu zajedno sa ostalom dokumentacijom.

Za djecu upisanu u Dječje vrtiće Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin, roditelji će biti obaviješteni od strane vrtića u svezi obavljanja individualnih razgovora.

Za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača roditelji trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termina inicijalnih razgovora.

 • DV BAMBI TEL: 098/214-877
 • DV CIPELIĆI TEL. 098/874-521
 • DV CVRČAK TEL: 099/406-1525
 • DV DADO TEL: 098/224-464
 • DV DOBRILIĆI TEL: 095/560-7708
 • DV DUGIN SVIJET TEL: 099/677-5410
 • DV KUĆICA OD LICITRA TEL: 091/767-7844
 • DV MOJ DAN TEL: 098/916-7497
 • DV OBLUTAK TEL: 098/580-923
 • DV PINGVIN TEL: 099/351-5099
 • DV SLATKI SVIJET: 098/701-349
 • DV ŠILJO TEL: 091/110-9110
 • DV TITTI TEL: 098/435-075
 • DV TOPOLINO TEL: 091/5102-210
 • DV VESELJKO TEL: 098/665-616
 • DV VJEVERICA TEL: 098/395-631
 • DV ZVONČICA TEL: 098/1605-693

Prilikom inicijalnog razgovora uz prisustvo djeteta potrebno je donijeti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
 • preslika knjižice cijepljenja djeteta
 • potvrdu o sistematskom pregledu od djetetovog liječnika
 • ispunjen Upitnik za roditelje

(ako pregled nije obavljen do inicijalnog razgovora, potvrdu treba donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora)

Roditelji djece koja su ranije boravila u nekom od gore navedenih dječjih vrtića, dužni su dostaviti potvrdu vrtića o podmirenju obveza.

 

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, https://www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr.

Za pristup reultatima upisa potrebno je unijeti OIB djeteta.

i kliknuti na polje „Pretraži“.

Potvrdom valjanog OIB-a, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Konačnu listu reda prvenstva za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022/2023 možete pogledati ovdje.

Rezultati Upisa

 

 

 

14.06.2022.

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 14. lipnja 2022. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. na području grada Pule kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2022./2023. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 20. lipnja 2022. godine.

Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor, osobno radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili na e-mail dječjeg vrtića:

 

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama temeljem koje će se djeca upisati u dječje vrtiće.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz upisivanje OIB-a djeteta. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .

U polje „Šifra“ unijeti OIB djeteta.

Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.

Potvrdom valjanog OIB-a, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisa

 

 

 

 

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Pula

Poziv za upise 2022_2023

Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute za roditelje

Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Pula za ped.god. 2022./2023.