Upisi

UPISI 2021./2022.

upitnik za roditelje

 

03.08.2021.

Informacija za roditelje
Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak 03. kolovoza 2021. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021/2022 po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule.

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.
Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021/2022 po dobnim skupinama i objektima i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Roditelji djece koja će biti upisana u dolje navedene vrtiće, bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.

Roditelji čija su djeca primljena u DJEČJI VRTIĆ PULA i DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET na stranicama vrtića: www.dvpula.hr i www.dvmalisvijet.hr preuzet će upitnik za roditelje te ga ispunjenog donijeti u vrtić u zakazanom terminu zajedno sa ostalom dokumentacijom.

1. DV PULA
• RODITELJI ĆE BITI KONTAKTIRANI OD STRANE VRTIĆA

o DV CENTAR
o DV ROŽICA
o DV KAŠTANJER
o DV VELI VRH – LOPTICE PADULJ
o DV VELI VRH
o DV ZVJEZDICE
o DV VAL
2. DV MALI SVIJET
• RODITELJI ĆE BITI KONTAKTIRANI OD STRANE VRTIĆA
o DV MONTE ZARO
o DV MALI ZELENI
o DV IZVOR
o DV LATICA

3. DV-SI RIN TIN TIN:
Obavještavamo Vas da će roditelji novoupisane djece biti obaviještena od strane vrtića u svezi obavljanja individualnih razgovora.

4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA: RODITELJI TREBAJU NAZVATI DJEČJI VRTIĆ KAKO BI DOGOVORILI TERMINE INICIJALNIH RAZGOVORA
• DV BAMBI TEL: 098/214-877
• DV CIPELIĆI TEL. 098/874-521
• DV CVRČAK TEL: 099/406-1525
• DV DADO TEL: 098/224-464
• DV DOBRILIĆI TEL: 095/560-7708
• DV DUGIN SVIJET TEL: 099/677-5410
• DV KUĆICA OD LICITRA TEL: 091/767-7844
• DV MARIJA PETKOVIĆ TEL: 534-948
• DV MASLAČAK TEL: 098/435-566
• DV MOJ DAN TEL: 098/916-7497
• DV OBLUTAK TEL: 098/580-923
• DV PINGVIN TEL: 099/351-5099
• DV SLATKI SVIJET: 098/701-349
• DV ŠILJO TEL: 091/110-9110
• DV TITTI TEL: 098/435-075
• DV TOPOLINO TEL: 091/5102-210
• DV VESELJKO TEL: 098/665-616
• DV VJEVERICA TEL: 098/395-631
• DV ZVONČICA TEL: 098/1605-693

Prilikom inicijalnog razgovora uz prisustvo djeteta potrebno je donijeti slijedeću dokumentaciju:
• presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
• preslika knjižice cijepljenja djeteta
• potvrdu o sistematskom pregledu od djetetovog liječnika
• ispunjen Upitnik za roditelje (ako pregled nije obavljen do inicijalnog razgovora, potvrdu treba donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora).
Roditelji djece koja su ranije boravila u ne
kom od gore navedenih dječjih vrtića, dužni su dostaviti potvrdu vrtića o podmirenju obveza.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:
Otvoriti web stranicu servisa <a href=”http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx”>http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx</a>

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, https://www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr.
U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.
Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Konačnu listu reda prvenstva za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2020/2021 možete pogledati ovdje </a>.

 

Rezultati Upisa

 

 

 

PRIJEDLOG LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. NA PODRUČJU GRADA PULE

Uvodna informacija za roditelje
Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu, 21. srpnja 2021. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021./2022. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.
Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.
Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021./2022. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).
Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 26. srpnja 2021. godine.

Prigovori se predaju u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula, u uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati te srijedom od 11.30 do 15.30 sati ili na e-mail pisarnice: pisarnica@pula.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx
Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .
U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisa

 

 

 

 

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA

U DJEČJE VRTIĆE

POZIV

ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

 

 • Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u sljedeće dječje vrtiće:

 

 1. DV MALI SVIJET
 2. DV PULA
 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA
 4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

 

 • Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2021./2022. za sljedeće dječje vrtiće:

 

 1. DV MALI SVIJET
 2. DV PULA
 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA
 4. DV CIPELIĆI
 5. DV TITTI

 

Zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 06. – 15. srpnja 2021. do 12:00 sati. Ukoliko posjedujete Gmail adresu, Zahtjev možete ispuniti na linku https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67 . Tko nije u mogućnosti ispuniti online Zahtjev, dokumentaciju može predati svakim radnim danom od 9 – 12 sati na upisnim mjestima:

 • Dječji vrtić Vjeverice, Ujevićeva 1,
 • Dječji vrtić Centar, Rižanske skupštine 4 i
 • Dječji vrtić Giardini, Uspon Sv. Stjepana 1.

Na upisno mjesto obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Ako broj prijava za upis u dječji vrtić bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvarit će se temeljem Kriterija i pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, objavljenih na ulaznim vratima vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule, DV Mali svijet, DV Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula – Pola.

Prijedlog Liste reda prvenstva za upis u dječje vrtiće bit će objavljen u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na vratima vrtića i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule.

Roditelj/staratelj može podnijeti prigovor u roku od 5 dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića koji je odabran kao prvi izbor, putem Povjerenstva. Nakon isteka roka za podnošenja prigovora i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić. Na temelju Liste reda prvenstva Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi Odluku o upisu djece u dječji vrtić. Lista reda prvenstva upisa u dječje vrtiće objavit će se na vratima dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića i službenim web stranicama Grada Pule.   Odluka o upisu djece u dječji vrtić objavit će se na vratima dječjih vrtića  i službenim web stranicama dječjih vrtića.

 

Upute za ispunjavanje on-line zahtjeva za upis, molimo Vas:

 • na linku otvoriti zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole
 • prije ispunjavanja pročitati upute u uvodnom tekstu
 • odgovorite na obavezna pitanja kako bi upitnik mogao biti predan na obradu. Obavezna pitanja označena su znakom *
 • potrebno je pažljivo unijeti OIB djeteta i roditelja kako bi se omogućila provjera prebivališta (MUP) za ostvarenja uvjeta za upis. Unos netočnog OIB-a onemogućava provjeru prebivališta te se prijava smatra nevažećom
 • ako dijete upisujete u jaslice, preskočite pitanja vezana za izbor vrtića i predškole
 • ako dijete upisujete u vrtić, preskočite pitanja vezana za izbor jaslica i predškole
 • ako dijete upisujete u predškolu, preskočite pitanja vezana za izbor jaslica i vrtića
 • nakon što unesete podatke u Zahtjev, naići ćete na polja za unos dokumenata potrebnih za ostvarivanje bodova i prava za upis djeteta u jaslice/vrtić
 • ukoliko se jedan dokument sastoji od više stranica, potrebno ga je pospremiti kao jedan dokument i takvog priložiti. Ukoliko je moguće, molimo dokument nazovite imenom djeteta (npr. Hzmo majka Pero Perić/ rodni list Pero Perić….)
 • nakon što predate zahtjev i tražene dokumente, unutar nekoliko dana dobit ćete na jednu od navedenih e-mail adresa jedinstvenu šifru kojom ćete moći pristupiti rezultatima upisa.

 

Za nejasnoće ili poteškoće prilikom predaje Zahtjeva obratite se na e-mail: upisi@pulskivrtici.com .

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS OVISNO O NAČINU PREDAJE DOKUMENATA I IZBORU PROGRAMA

 

ON-LINE  ZAHTJEV PREDAJA DOKUMENATA NA UPISNOM MJESTU
JASLICE I VRTIĆ Zahtjev ispuniti na linku:

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67

te priložiti dokumente za ostvarivanje prava i bodova u digitalnom obliku*

 

 • isprintan i ispunjen zahtjev za upis
 • dokumenti za ostvarivanje prava i bodova*
PREDŠKOLA Zahtjev ispuniti na linku

 • https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67
 • izvadak iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja) u digitalnom obliku
 • potvrda nadležnog pedijatra u digitalnom obliku
 • isprintan i ispunjen zahtjev za upis
 • original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)
 • potvrda nadležnog pedijatra

 

*1. original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

 1. potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova:
 2. potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
 3. rješenje o statusu žrtve i/ili invalida iz Domovinskog rata
 4. rješenje ili potvrda o dječjem doplatku
 5. uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika
 6. pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijek
 7. rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu i pomoći za uzdržavanje
 8. potvrda nadležnih ustanova o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju,
 9. izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece (Upravni odjel IŽ                                za zdravstvo i socijalnu skrb)
 10. rješenje o odgodi upisa u školu (Upravni odjel IŽ za obrazovanje, sport i tehničku kulturu)
 11. rješenje o priznavanju statusa roditelja-njegovatelja.
 12. potvrdu predškolske ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (potražiti u dječjem vrtiću)

 

Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA, OBJEKATA I PROGRAMA

 

1. DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET SJEDIŠTE PROGRAM
1.1. Monte Zaro Park Monte Zaro 1 JASLICE, VRTIĆ,

SPORTSKI VRTIĆ, PREDŠKOLA

1.2. Mali zeleni Palazzine 1 VRTIĆ
1.3. Izvor Kamenjak 6 JASLICE I VRTIĆ(dežurstvo)
1.4. Latica Krležina ul. 41 JASLICE

 

2. DJEČJI VRTIĆ PULA SJEDIŠTE PROGRAM
2.1. Centar Rižanske skupštine 4 JASLICE  I VRTIĆ
2.2. Kaštanjer Japodska ul. 13 JASLICE I VRTIĆ
2.3. Zvjezdice Koparska 31 a JASLICE
2.4. Rožica Teslina 15 JASLICE I VRTIĆ
2.5. Veli Vrh – Loptice Sponzina 17 a JASLICE I VRTIĆ
2.6. Veli Vrh (kod O.Š.) Brunjakova 3 VRTIĆ
2.7. Val Mohorovičićeva 3 PREDŠKOLA I 6 SATNI VRTIĆ

 

3.     DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA SJEDIŠTE PROGRAM
3.1. Rin Tin Tin Glavinićev uspon 4/A JASLICE I VRTIĆ
3.2. Pinguino Banovčeva ul. 7 VRTIĆ
3.3. Giardini Uspon Sv. Stjepana 1 JASLICE I VRTIĆ, 3 SATNI VRTIĆ, PREDŠKOLA
3.4. Delfini Santoriova 1 VRTIĆ (starija skupina-nespavači)

 

4. DJEČJI VRTIĆ DRUGIH OSNIVAČA SJEDIŠTE PROGRAM
4.1. Bambi Ul. J. Crnobori  82 JASLICE I VRTIĆ
4.2. Cipelići

– kraći program ranog učenja engleskog jezika

– poslijepodnevni rad

Nazorova ul. 33 JASLICE I VRTIĆ, PREDŠKOLA
4.3. Cvrčak De Franceschijeva 46 JASLICE I VRTIĆ
4.4. Dado Štinjan, Kalčeva ul.11 JASLICE I VRTIĆ
4.5. Dobrilići Mutilska ulica 25 JASLICE I VRTIĆ
4.6. Dugin svijet Vodnjanska 17 JASLICE I VRTIĆ
4.7. Kućica od licitra – kraći program ranog učenja talijanskog jezika u Mutvoranskoj Mutvoranska 2 JASLICE I VRTIĆ
Mutvoranska 2A JASLICE I VRTIĆ
Gortanova 2 JASLICE I VRTIĆ
4.8. Maslačak – eko-vrtić Vernalska ul. 12 VRTIĆ
4.9. Moj Dan – redoviti 10-satni program ranog učenja engleskog jezika Medulinska cesta 29/a VRTIĆ
4.10. Oblutak –  kraći program ranog učenja engleskog jezika Ul. Monte Magno 13 JASLICE I VRTIĆ
4.11. Pingvin Osječka 10 JASLICE I VRTIĆ
4.12. Slatki svijet Limska 3 VRTIĆ
4.13. Šiljo Prilaz puljskih španjol. boraca 3 VRTIĆ
Heiningerova 22 JASLICE
4.14. Titti

 • kraći program senzorne integracije
Drenovica 18 VRTIĆ, 3 SATNI VRTIĆ, PREDŠKOLA
4.15. Topolino – eko-vrtić Županska ul.16 JASLICE
4.16. Veseljko Ivančićeva ul. 19 JASLICE I VRTIĆ
4.17. Vj.v. M. Petković – vjerski program Creska ul. 7 JASLICE I VRTIĆ
4.18. Vjeverica

– kraći sportski program

– kraći dramski program

– kraći program ranog učenja engleskog jezika

Orbanin 77 JASLICE I VRTIĆ
4.19. Zvončica Put od fortice 29 JASLICE I VRTIĆ

 

Invito iscrizioni 2021_2022 IT

Zahtjev za upis 2021. – dvojezični

Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Pula za pedagošku godinu 2021./2022.

 

Upitnik za roditelje

UPISI 2021./2022.

upitnik za roditelje03.08.2021.

Informacija za roditelje
Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak 03. kolovoza 2021. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021/2022 po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule.

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.
Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021/2022 po dobnim skupinama i objektima i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Roditelji djece koja će biti upisana u dolje navedene vrtiće, bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.

Roditelji čija su djeca primljena u DJEČJI VRTIĆ PULA i DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET na stranicama vrtića: www.dvpula.hr i www.dvmalisvijet.hr preuzet će upitnik za roditelje te ga ispunjenog donijeti u vrtić u zakazanom terminu zajedno sa ostalom dokumentacijom.

1. DV PULA
• RODITELJI ĆE BITI KONTAKTIRANI OD STRANE VRTIĆA

o DV CENTAR
o DV ROŽICA
o DV KAŠTANJER
o DV VELI VRH – LOPTICE PADULJ
o DV VELI VRH
o DV ZVJEZDICE
o DV VAL
2. DV MALI SVIJET
• RODITELJI ĆE BITI KONTAKTIRANI OD STRANE VRTIĆA
o DV MONTE ZARO
o DV MALI ZELENI
o DV IZVOR
o DV LATICA

3. DV-SI RIN TIN TIN:
Obavještavamo Vas da će roditelji novoupisane djece biti obaviještena od strane vrtića u svezi obavljanja individualnih razgovora.

4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA: RODITELJI TREBAJU NAZVATI DJEČJI VRTIĆ KAKO BI DOGOVORILI TERMINE INICIJALNIH RAZGOVORA
• DV BAMBI TEL: 098/214-877
• DV CIPELIĆI TEL. 098/874-521
• DV CVRČAK TEL: 099/406-1525
• DV DADO TEL: 098/224-464
• DV DOBRILIĆI TEL: 095/560-7708
• DV DUGIN SVIJET TEL: 099/677-5410
• DV KUĆICA OD LICITRA TEL: 091/767-7844
• DV MARIJA PETKOVIĆ TEL: 534-948
• DV MASLAČAK TEL: 098/435-566
• DV MOJ DAN TEL: 098/916-7497
• DV OBLUTAK TEL: 098/580-923
• DV PINGVIN TEL: 099/351-5099
• DV SLATKI SVIJET: 098/701-349
• DV ŠILJO TEL: 091/110-9110
• DV TITTI TEL: 098/435-075
• DV TOPOLINO TEL: 091/5102-210
• DV VESELJKO TEL: 098/665-616
• DV VJEVERICA TEL: 098/395-631
• DV ZVONČICA TEL: 098/1605-693

Prilikom inicijalnog razgovora uz prisustvo djeteta potrebno je donijeti slijedeću dokumentaciju:
• presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
• preslika knjižice cijepljenja djeteta
• potvrdu o sistematskom pregledu od djetetovog liječnika
• ispunjen Upitnik za roditelje (ako pregled nije obavljen do inicijalnog razgovora, potvrdu treba donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora).
Roditelji djece koja su ranije boravila u ne
kom od gore navedenih dječjih vrtića, dužni su dostaviti potvrdu vrtića o podmirenju obveza.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:
Otvoriti web stranicu servisa <a href=”http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx”>http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx</a>

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, https://www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr.
U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.
Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Konačnu listu reda prvenstva za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2020/2021 možete pogledati ovdje </a>.

 

Rezultati Upisa

 

 

 

PRIJEDLOG LISTA REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJE VRTIĆE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. NA PODRUČJU GRADA PULE

Uvodna informacija za roditelje
Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu, 21. srpnja 2021. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021./2022. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.
Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.
Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2021./2022. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).
Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 26. srpnja 2021. godine.

Prigovori se predaju u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula, u uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati te srijedom od 11.30 do 15.30 sati ili na e-mail pisarnice: pisarnica@pula.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx
Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .
U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisa

 

 

 

 

GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA

U DJEČJE VRTIĆE

POZIV

ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

 

 • Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u sljedeće dječje vrtiće:

 

 1. DV MALI SVIJET
 2. DV PULA
 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA
 4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

 

 • Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2021./2022. za sljedeće dječje vrtiće:

 

 1. DV MALI SVIJET
 2. DV PULA
 3. DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA
 4. DV CIPELIĆI
 5. DV TITTI

 

Zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 06. – 15. srpnja 2021. do 12:00 sati. Ukoliko posjedujete Gmail adresu, Zahtjev možete ispuniti na linku https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67 . Tko nije u mogućnosti ispuniti online Zahtjev, dokumentaciju može predati svakim radnim danom od 9 – 12 sati na upisnim mjestima:

 • Dječji vrtić Vjeverice, Ujevićeva 1,
 • Dječji vrtić Centar, Rižanske skupštine 4 i
 • Dječji vrtić Giardini, Uspon Sv. Stjepana 1.

Na upisno mjesto obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Ako broj prijava za upis u dječji vrtić bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvarit će se temeljem Kriterija i pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, objavljenih na ulaznim vratima vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule, DV Mali svijet, DV Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula – Pola.

Prijedlog Liste reda prvenstva za upis u dječje vrtiće bit će objavljen u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na vratima vrtića i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule.

Roditelj/staratelj može podnijeti prigovor u roku od 5 dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću dječjeg vrtića koji je odabran kao prvi izbor, putem Povjerenstva. Nakon isteka roka za podnošenja prigovora i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić. Na temelju Liste reda prvenstva Upravno vijeće dječjeg vrtića donosi Odluku o upisu djece u dječji vrtić. Lista reda prvenstva upisa u dječje vrtiće objavit će se na vratima dječjih vrtića, službenim web stranicama dječjih vrtića i službenim web stranicama Grada Pule.   Odluka o upisu djece u dječji vrtić objavit će se na vratima dječjih vrtića  i službenim web stranicama dječjih vrtića.

 

Upute za ispunjavanje on-line zahtjeva za upis, molimo Vas:

 • na linku otvoriti zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole
 • prije ispunjavanja pročitati upute u uvodnom tekstu
 • odgovorite na obavezna pitanja kako bi upitnik mogao biti predan na obradu. Obavezna pitanja označena su znakom *
 • potrebno je pažljivo unijeti OIB djeteta i roditelja kako bi se omogućila provjera prebivališta (MUP) za ostvarenja uvjeta za upis. Unos netočnog OIB-a onemogućava provjeru prebivališta te se prijava smatra nevažećom
 • ako dijete upisujete u jaslice, preskočite pitanja vezana za izbor vrtića i predškole
 • ako dijete upisujete u vrtić, preskočite pitanja vezana za izbor jaslica i predškole
 • ako dijete upisujete u predškolu, preskočite pitanja vezana za izbor jaslica i vrtića
 • nakon što unesete podatke u Zahtjev, naići ćete na polja za unos dokumenata potrebnih za ostvarivanje bodova i prava za upis djeteta u jaslice/vrtić
 • ukoliko se jedan dokument sastoji od više stranica, potrebno ga je pospremiti kao jedan dokument i takvog priložiti. Ukoliko je moguće, molimo dokument nazovite imenom djeteta (npr. Hzmo majka Pero Perić/ rodni list Pero Perić….)
 • nakon što predate zahtjev i tražene dokumente, unutar nekoliko dana dobit ćete na jednu od navedenih e-mail adresa jedinstvenu šifru kojom ćete moći pristupiti rezultatima upisa.

 

Za nejasnoće ili poteškoće prilikom predaje Zahtjeva obratite se na e-mail: upisi@pulskivrtici.com .

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS OVISNO O NAČINU PREDAJE DOKUMENATA I IZBORU PROGRAMA

 

ON-LINE  ZAHTJEV PREDAJA DOKUMENATA NA UPISNOM MJESTU
JASLICE I VRTIĆ Zahtjev ispuniti na linku:

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67

te priložiti dokumente za ostvarivanje prava i bodova u digitalnom obliku*

 

 • isprintan i ispunjen zahtjev za upis
 • dokumenti za ostvarivanje prava i bodova*
PREDŠKOLA Zahtjev ispuniti na linku

 • https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67
 • izvadak iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja) u digitalnom obliku
 • potvrda nadležnog pedijatra u digitalnom obliku
 • isprintan i ispunjen zahtjev za upis
 • original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)
 • potvrda nadležnog pedijatra

 

*1. original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

 1. potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova:
 2. potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
 3. rješenje o statusu žrtve i/ili invalida iz Domovinskog rata
 4. rješenje ili potvrda o dječjem doplatku
 5. uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika
 6. pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijek
 7. rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu i pomoći za uzdržavanje
 8. potvrda nadležnih ustanova o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju,
 9. izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece (Upravni odjel IŽ                                za zdravstvo i socijalnu skrb)
 10. rješenje o odgodi upisa u školu (Upravni odjel IŽ za obrazovanje, sport i tehničku kulturu)
 11. rješenje o priznavanju statusa roditelja-njegovatelja.
 12. potvrdu predškolske ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (potražiti u dječjem vrtiću)

 

Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA, OBJEKATA I PROGRAMA

 

1. DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET SJEDIŠTE PROGRAM
1.1. Monte Zaro Park Monte Zaro 1 JASLICE, VRTIĆ,

SPORTSKI VRTIĆ, PREDŠKOLA

1.2. Mali zeleni Palazzine 1 VRTIĆ
1.3. Izvor Kamenjak 6 JASLICE I VRTIĆ(dežurstvo)
1.4. Latica Krležina ul. 41 JASLICE

 

2. DJEČJI VRTIĆ PULA SJEDIŠTE PROGRAM
2.1. Centar Rižanske skupštine 4 JASLICE  I VRTIĆ
2.2. Kaštanjer Japodska ul. 13 JASLICE I VRTIĆ
2.3. Zvjezdice Koparska 31 a JASLICE
2.4. Rožica Teslina 15 JASLICE I VRTIĆ
2.5. Veli Vrh – Loptice Sponzina 17 a JASLICE I VRTIĆ
2.6. Veli Vrh (kod O.Š.) Brunjakova 3 VRTIĆ
2.7. Val Mohorovičićeva 3 PREDŠKOLA I 6 SATNI VRTIĆ

 

3.     DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA SJEDIŠTE PROGRAM
3.1. Rin Tin Tin Glavinićev uspon 4/A JASLICE I VRTIĆ
3.2. Pinguino Banovčeva ul. 7 VRTIĆ
3.3. Giardini Uspon Sv. Stjepana 1 JASLICE I VRTIĆ, 3 SATNI VRTIĆ, PREDŠKOLA
3.4. Delfini Santoriova 1 VRTIĆ (starija skupina-nespavači)

 

4. DJEČJI VRTIĆ DRUGIH OSNIVAČA SJEDIŠTE PROGRAM
4.1. Bambi Ul. J. Crnobori  82 JASLICE I VRTIĆ
4.2. Cipelići

– kraći program ranog učenja engleskog jezika

– poslijepodnevni rad

Nazorova ul. 33 JASLICE I VRTIĆ, PREDŠKOLA
4.3. Cvrčak De Franceschijeva 46 JASLICE I VRTIĆ
4.4. Dado Štinjan, Kalčeva ul.11 JASLICE I VRTIĆ
4.5. Dobrilići Mutilska ulica 25 JASLICE I VRTIĆ
4.6. Dugin svijet Vodnjanska 17 JASLICE I VRTIĆ
4.7. Kućica od licitra – kraći program ranog učenja talijanskog jezika u Mutvoranskoj Mutvoranska 2 JASLICE I VRTIĆ
Mutvoranska 2A JASLICE I VRTIĆ
Gortanova 2 JASLICE I VRTIĆ
4.8. Maslačak – eko-vrtić Vernalska ul. 12 VRTIĆ
4.9. Moj Dan – redoviti 10-satni program ranog učenja engleskog jezika Medulinska cesta 29/a VRTIĆ
4.10. Oblutak –  kraći program ranog učenja engleskog jezika Ul. Monte Magno 13 JASLICE I VRTIĆ
4.11. Pingvin Osječka 10 JASLICE I VRTIĆ
4.12. Slatki svijet Limska 3 VRTIĆ
4.13. Šiljo Prilaz puljskih španjol. boraca 3 VRTIĆ
Heiningerova 22 JASLICE
4.14. Titti

 • kraći program senzorne integracije
Drenovica 18 VRTIĆ, 3 SATNI VRTIĆ, PREDŠKOLA
4.15. Topolino – eko-vrtić Županska ul.16 JASLICE
4.16. Veseljko Ivančićeva ul. 19 JASLICE I VRTIĆ
4.17. Vj.v. M. Petković – vjerski program Creska ul. 7 JASLICE I VRTIĆ
4.18. Vjeverica

– kraći sportski program

– kraći dramski program

– kraći program ranog učenja engleskog jezika

Orbanin 77 JASLICE I VRTIĆ
4.19. Zvončica Put od fortice 29 JASLICE I VRTIĆ

 

Invito iscrizioni 2021_2022 IT

Zahtjev za upis 2021. – dvojezični

Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Pula za pedagošku godinu 2021./2022.

 

Upitnik za roditelje