Područni objekt Centar

Adresa:
Rižanske skupštine 4
52100 Pula
tel: 052/542-121
Vrtić s 4 vrtićke skupine i 2 jasličke skupine. U vrtiću se realiziraju programi obogačivanja likovne kulture djeteta, zdravstvene i tjelesne.

 

Vrtić ima namjenski građenu dvoranu, svoju kuhinju koja je 2009. kompletno obnovljena u skladu s HACCP sustavom. U sklopu vrtića je veliko ograđeno dvorište uređeno 2019 godine novim spravama.