Stručni tim

  • Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

  • Gordana Pajca Grbin
    Rižanske skupštine 4, Pula
    Tel: 052/540-470
    e-mail: defektologinja@dvpula.hr