Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, koje ima pet (5) članova.

Predsjednika i dva (2) člana imenuje Grad Pula iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan (1) član bira se tajnim glasanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Pula.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pula

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama

Poziv za Upravno vijeće 1. sjednica (28. 01. 2021.)

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 2. sjednica (19.02.2021.)

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 3. sjednica (31.05.2021.)

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 4. sjednica (23.06.2021.)

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 5. sjednica (28.06.2021.)

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 6. sjednica (02.07.2021.)

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 7. sjednica (09.07.2021.)

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 8. sjednica (21.07.2021.)

Zaključci s 8. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 9. sjednica (29.07.2021.)

Zaključci s 9. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 10. sjednica (24.08.2021.)

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 11. sjednica (27.09.2021.)

Zaključci s 11. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 12. sjednica (30.09.2021.)

Zaključci s 12. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 13. sjednica (07.10.2021.)

Zaključci s 13. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 14. sjednica (19. 10. 2021.)

Zaključci s 14. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 15. sjednica (05. 11. 2021.)

Zaključci s 15. sjednice Upravnog vijeća

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća (10. 12. 2021.) (16.)

Zaključci sa konstituirajuće sjednice Uravnog vijeća (16.)

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća- 20. 12. 2021.
Zaključci sa 17.sjednice Upravnog vijeća
Poziv za Upravno vijeće 1. sjednica (28. 01. 2022.)
Zaključci s 1. sjednice Upravnog vijeća-22

Poziv za Upravno vijeće 2. sjednica (24. 02. 2022.)

Poziv za Upravno vijeće 3. sjednica (03. 03. 2022.)

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 08. 03. 2022.

Poziv za Upravno vijeće 4. sjednica

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća od 21. 03. 2022.

Poziv za Upravno vijeće 5. sjednica (01. 04. 2022.)

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 01. 04. 2022.

Poziv za Upravno vijeće 6. sjednica (14. 04. 2022.)

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 14. 04. 2022.

Poziv za Upravno vijeće 7. sjednica (05. 05. 2022.)

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za Upravno vijeće 8. sjednica (11. 05. 2022.)

Poziv za Upravno vijeće 9. sjednica (25. 05. 2022.)