Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, koje ima pet (5) članova.

Predsjednika i dva (2) člana imenuje Grad Pula iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan (1) član bira se tajnim glasanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Pula.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.