POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE “MALA ŠKOLA” 2022./2023.GRAD PULA

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJE VRTIĆE

POZIV ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE „Mala Škola“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitog programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2022./2023. za sljedeće dječje vrtiće:

DV MALI SVIJET

DV PULA

DV-SI RIN TIN TIN PULA – POLA

Zahtjev za upis u obavezni program predškole i pripadajuću dokumentaciju moguće je ispuniti i predati od 06. – 15. rujna 2022. svakim radnim danom od 9 – 12 sati na upisnim mjestima ili putem e-maila:

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PREDŠKOLU

–        ispunjen zahtjev za upis

–        original ili preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja)

–        potvrda nadležnog pedijatra

 

POPIS DJEČJIH VRTIĆA I OBJEKATA KOJI PROVODE PROGRAM PREDŠKOLE

 

1. DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET SJEDIŠTE PROGRAM  
  Monte Zaro Park Monte Zaro 1 PREDŠKOLA  
2. DJEČJI VRTIĆ PULA SJEDIŠTE PROGRAM  
Val Mohorovičićeva 3 PREDŠKOLA  
3.    DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA SJEDIŠTE PROGRAM
  Giardini Uspon Sv. Stjepana 1 PREDŠKOLA

Nakon završetka roka za prijavu roditelji će biti pozvani od strane izabranog dječjeg vrtića.

zahtjev za upis predškola 2022 – dvojezični