Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2020./2021. na području grada PuleUvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 28. srpnja 2020. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2020./2021. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2020./2021. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića. Listama je moguće pristupiti poveznicom objavljenoj na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr) unosom šifre.

Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno sa ponedjeljkom, 03. kolovoza 2020. godine.

Prigovori se predaju u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula, u uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati te srijedom od 11.30 do 15.30 sati ili na e-mail pisarnice: pisarnica@pula.hr.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost, pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr , www.dvpula.hrwww.dvmalisvijet.hr i www.rintintin.hr .

U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde (vrijedi za prijave predane na upisnom mjestu Ujevićeva 1).

Za roditelje koji su pristupili upisu putem web servisa, slijediti upute date u mailu potvrde prijema, u polje „Šifra“ unijeti dodijeljenu šifru te odabrati željenu datoteku.

Vaše dijete možete pronaći pod dodijeljenim rednim brojem upisa + ime djeteta.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisa