Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemijeU prilogu se nalazi Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije u Dječjem vrtiću Pula.