Poster prezentacija “I psi idu u vrtić”Drugi županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu u organizaciji Dnevnog Centra za rehabilitaciju održat će se u Puli, od 6. do 7. ožujka. Dječji vrtić Pula poster prezentacijom predstavit će program “I psi idu u vrtić”, koji se provodi u dva naša vrtića u suradnji s udrugom Indeficienter.