Nova jaslička skupina “Bubamare” u dječjem vrtiću Veli VrhS radom je započela nova jaslička skupina “Bubamare” u dječjem vrtiću Veli Vrh, Brunjakova 3.