Pristup informacijama

Zakon o pristupu informacijama

Dječji vrtić Pula omogućio je pravo na pristup informacijama prema

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama (word dokument)

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem:

• na poštansku adresu: Dječji vrtić Pula, Koparska 31a, 52100 Pula

• putem elektroničke pošte: pravna-sluzba@dvpula.hr

• telefaksom na sljedeći broj: (052) 542-120.

 2. Usmenim putem:

• telefonom na sljedeći broj: (052) 213-700, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati

• osobno na zapisnik kod voditeljice općih poslova Dječjeg vrtića Pula, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

Pošalji odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Anti-Spam Quiz: