Akti i dokumenti Dječjeg vrtića Pula

Statut

Statut Dječjeg vrtića Pula

 

Pravilnici

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Pula

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Pula

 

Kurikulum, plan i program rada i godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada

Kurikulum Dječjeg vrtića Pula za pedagošku godinu 2019/2020.

Plan i program rada za 2019/2020. pedagošku godinu

Kurikulum Dječjeg vrtića Pula za pedagošku godinu 2018/2019.

Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Plan i program rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Kurikulum Dječjeg vrtića Pula za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Plan i program rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Kurikulum Dječjeg vrtića Pula za pedagošku godinu 2016/2017.

Godišnje izvješće o realizaciji plana i programa rada za pedagošku godinu 2016/2017.

Plan i program rada za 2016/2017. pedagošku godinu

Plan i program rada za 2015/2016. pedagošku godinu

 

Dokumenti

Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama

Procedura o uvjetima sklapanja ugovora za usluge koje pruža vrtić, te praćenje i naplata prihoda u Dječjem vrtiću Pula

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura stvaranja obveza

Procedura o blagajničkom poslovanju u Dječjem vrtiću Pula

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga u Dječjem vrtiću Pula

 

Financijski planovi

Financijski plan 2019.

Financijski plan 2018. – rebalans

Financijski plan 2018.

Financijski plan 2017. – rebalans

Financijski plan 2017. 

Financijski plan 2016. – rebalans

Financijski plan 2016.

Financijski plan 2015. – rebalans

Financijski plan 2015.

 

Financijski izvještaji

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2018. – 31.12.2018. (pdf)

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2018. – 31.12.2018. (xls)

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. (pdf)

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. (xls)

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2016. – 31.12.2016.

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015.

 

Odluke

Odluka o izmjeni Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Odluka o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

 

 

Pošalji odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Anti-Spam Quiz: